Načítání...
 

Babiš a korporátní fašismus

2020 / 2

Babiše je třeba volit proto, aby nám zůstal důchod, přitom přijdeme v režimu korporátního fašismu o poslední zbytek demokracie. To je česká volba po 30 letech neoliberální mafiánské politiky.

Zpráva o extrémismu Ministerstva vnitra

Stanislav Blaha

V roce 2019 došlo oproti roku 2018 k poklesu počtu stíhaných a obžalovaných osob pro trestné činy spáchané z rasových, národnostních a jiných nenávistných pohnutek. Z těchto pohnutek nebyl v roce 2019 nikdo zavražděn.


Ministerstvo vnitra na svých stránkách zveřejnilo svoji každoroční Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019. Zpráva byla projednána a vzata na vědomí vládou ČR dne 13. 7. 2020, současně s Vyhodnocením plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2019 a Koncepcí boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020. (Usnesení vlády č. 730/2020, z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.) Co chápou, či mají chápat pod pojmem "extrémismus" vládní úředníci, je vysvětleno ZDE. Co se týče pojmu "předsudečná nenávist", vysvětluje ji následující citace ze strany 5 předmětné zprávy:

Zpráva vedle pojmu extremismus pracuje s označením projevy „předsudečné nenávisti“. Reaguje tím na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické.
Projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečnosti není Rom).
Grooming pravo-levice a neoliberální predátoři

Václav Umlauf

Naši miliardáři si bez problémů postaví volební stáj z mladých sorošových chvilkařů, z klausovských národovců a dalšího politického zvěřince, který se v zájmu vlastní peněženky podrobí požadovanému politickému a neoliberálnímu groomingu.

Infantilní švitoření tzv. "nezávislé" levice jsme několikrát komentovali a dále budeme. Jejich weby žijí z dotačních peněz placených miliardáři a socany. Díky tomuto zajímavému spojení neoliberálních miliardářů a politických levicových parazitů máme klasickou situaci žraloka, kterému čistí zuby jeho věrná parazitická rybička. Ta je pilná, mrštná a dostatečně malá na to, aby ji žralok nežral. Tak může plnit svůj důležitý úkol, to jest dobré zdraví a spolehlivé trávení korporátního žraloka. Stav českých socanů a levicové kavárny tomu přesně odpovídá. Infantilní švitořeni liberálních sorošovských webů na levici vytváří potřebné mimikry zastírající smutnou skutečnost třídního boje jednoho procenta proti 99 procentům občanského zbytku.

Politická pravice je na tom podobně, viz konec článku Analýza ČNB: Jak jsme se za 30 let probojovali do chudoby. Nezávislá pravice má na vybranou: Buď korporátní fašismus a válku, nebo silný republikánský stát pro 99 procent náš všech. Jenže česká pravice si vybrala za své maskoty klan Klausovců, kteří dělali českým mafiánům politická záda a upravovali jim legislativu tak, aby mohli beztrestně rozkrást stát. A ty z nich, kteří tento stát rozkradli daleko za hranicí zločinu, ty pak Klaus senior na konci svého prezidentského období amnestoval. Klaus junior vesele křepčí kolem národovecké vatry a zadarmo to jistě nedělá. Viz článek o vzniku politických dynastii v Čechách po americkém vzoru (Disneyland klausovské dynastie). A kdo podporuje na pravici Babiše, ten chce status quo mafiánského a rentiérského kapitalismu.
Doba koronavirová a postkoronavirová aneb Nechť žije Babiš!

Pavel Letko

Není nutné, aby lidé žebrali na ulici, není nutné bezdomovectví, není nutná armáda nezaměstnaných, není nutné telefonovat našim rodičům a prarodičům, ať zemřou někde stranou bez pomoci.


Zaslechl jsem v práci, že v době pokoronavirové se bude propouštět a budou snižovat mzdy. Na tom by nebylo nic divného, jistě jste to také slyšeli, nebo alespoň tušíte, kam nás fanatičtí vyznavači Trickle-down economics povedou. Tedy nebylo by na tom nic divného, kdybych to nezaslechl v nemocnici, kde pracuji. Tam zvrácenost takového uvažování vyzněla ostřeji než v nedělních Otázkách Václava Moravce. Dnes tedy lékaře, sestry a další personál potřebujeme, zvedneme jim klidně i platy, abychom je posléze vyhodili na dlažbu jako nepotřebné kusy nábytku. A podobně v Holandsku ve stejném duchu prý telefonují starším lidem, aby nepřekáželi v nemocnicích a zemřeli raději dobrovolně doma a uvolnili místo mladším, kteří ještě budou moci po nějaký čas budovat náš úžasný systém.

Systém, kde je slušné a správné bohatým dávat a chudým brát. Nemocní musí platit nebo chcípnout doma, aby se mladí mohli zase brzo bavit, kulturně růst a hodně šopovat. Tak je to dobře, čím bohatší budou bohatší, tím více jim bude přepadávat z přeplněného stolu a zbude více pod jejich stolem na jejich kašpary, ba i na jejich psíky. Zastánci této teorie se bojí jak čert kříže i pouhé vize společnosti postavené na solidaritě, rovnosti a bratrství. K životu totiž potřebují především Úspěch (či spíše nadřazenost nad méně úspěšnými), Pokrok (tedy pokud možno co největší zasmradění planety) a zejména Svaté soukromé vlastnictví všeho. Čím více vlastnictví, tím více svobody. A čím více svobody, tím větší a okázalejší hrobka na Olšanech.