Šokující odhalení v nové knize Janise Varoufakise se postupně probírají západními nezávislými weby. Web Agoravox krátce shrnuje hlavní teze knihy Janise Varoufakise Conversation entre adults (Rozhovor mezi dospělými), která byla na podzim 2017 vydána ve Francii. V angličtině je k dostání pod názvem Adults In The Room. Agoravox upozorňuje, že mainstreamová média obsah této šokující knihy redukovala na nepodstatné podružnosti a při jejím čtení nám dochází, proč tomu tak je. Místo toho, aby se zabývala jádrem poselství, které přináší bývalý řecký ministr financí, spokojí se většina novinářů a komentátorů s tím, že se zaměřuje na individuality – „sebejistého“ Varoufakise a další zúčastněné osobnosti. Jenže svědectví Varoufakise podává v prvé řadě drtivé důkazy rozbíjející dominantní diskurz korporátně manipulovaných médií a potvrzuje kritickou četbu řecké krize.

1) Řecko se ocitlo v bankrotu v roce 2009, což potvrdil ředitel ekonomického odboru MMF v interní zprávě, která unikla do médií v roce 2017.

2) Záchranný plán měl jediný cíl - záchranu francouzských a německých bank a přesun jejich ztrát na bedra evropských a řeckých občanů, což potvrdil předseda Euroskupiny v roce 2017.

3) ECB uspíšila řecký bankrot a uvrhla zemi do recese, místo aby jí pomohla.

4) Následné čtyři plány pod heslem "stříhání ovcí" (austerity) nebyly určeny ke zplacení dluhu nebo k vymanění Řecka z recese, ale naopak jejich cílem bylo vyhnat Řecko z eurozóny a tím ukáznit další členské státy, zejména Francii.

5) MMF, Evropská komise, ani francouzská či německá vláda, anebo obecně evropské vlády nepovažují "stříhání ovcí" (austerity) za politiku, která by dokázala snížit dluh a nastartovat ekonomiku. Všichni čelní představitelé uznávají, že taková ekonomická opatření jsou katastrofální.

6) Doporučení Evropské komise a práce jejích funkcionářů se vydala na cestu absurdních politických opatření stojících mimo realitu. Nezakládají se na žádné konkrétní analýze dotýkající se ekonomických skutečností dané země, což bylo potvrzeno interním auditem, který pronikl na veřejnost.

7) Evropa není demokracií. Veškerá rozhodnutí se v podstatě dělají v Berlíně. Euroskupina nemá žádnou právní legitimitu, Evropská komise nemá žádnou výkonnou moc a ECB je většinově kontrolovaná německými konzervativci.

Závěr analýzy je zdrcující. Evropská unie, tak jak dnes funguje, předepisuje politiku rozpočtové a monetární přísnosti, o níž ví, že je kontraproduktivní. Jejím jediným cílem je donutit členské státy k tomu, aby opustily svůj sociální model. Profitovat z toho má korporativní kapitál, jehož zájmy jsou v podstatě reprezentovány konzervativním německým elektorátem. A to se děje navzdory elementárním demokratickým principům, děje se tak ve všech zemích Evropské unie a za přispění všech vlád.

Je proto snadno pochopitelné, uzavírá Agoravox, že deníky jako Le Monde si nepřejí vyvodit až příliš jasný závěr, který se nabízí – totiž, že to vše logicky vede ke konci Evropské unie. A pro nás je to jasné poučení. V nouzi poznáš korporátního EU-přítele. Po vytopení tvého domu přijde i s bankovním exekutorem, v řeckém případě zvaným Trojka.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!