Článek Vznik a vláda globálních parazitů ukázal na grafech vývoje duševního vlastnictví v letech 2010-15, že ve světě se prosazuje vzdělaná střední třída jako nositel nových technologií a patentů. Jenže jedno procento této třídě ideologicky zatemnilo mysl. Střední třída proto sama od sebe cpe vlastní bohatství do pohádkového koryta jednoho promile. Novodobí znalci Marxe pochopili, že ideologie dává moc menšině nad většinou. Proto je třeba nacpat do hlav střední třídy neoliberální ideologii jednoho procenta korporátních bossů a jednoho promile banksterů. Střední třída pak hrdě nosí brýle vyrobené jedním procentem, protože jsou fakt slušivé a módní. Tím sdílí perspektivu světa vyvolených, kteří střední stav zničí. A už spolehlivě ničí celou zeměkouli a nás všech 90 % normálních socek. Holt máme tu smůlu, že na této zemí bydlíme s jedním procentem v jednom společném ekosystému. Článek o globálních parazitech měl tuto základní tezi.

Jedno procento ukazuje korporátní moc nad střední třídou tím, že cyklicky ničí duševní hodnoty a reálný kapitál, který tato třída vydělá. Toto rituální pálení reálných peněz na fatální svatbě střední třídy a jednoho promile se jmenuje "finanční krize". Tím se udržuje reálná moc jednoho promile nad zotročenou ekonomikou a nad bohatstvím zbytku světa.


Jako důkaz byla uváděna situace střední třídy v USA. Střední třída v USA se během pěti let stala žebráky a je tak pitomá, že do tohoto cirkusu jednoho procenta pilně naskočila, skáče na pódiu jako cvičená opice a ničí sama sebe. Třída banksterů ovládla klasický produktivní kapitál pomocí finančního parazitického kapitálu napojeného na centrální banky. Toto je třeba ukázat na konkrétních příkladech z USA.

Neohegeliánský stát jako neoliberální dojná kráva

Neoliberalismus ideově založili vyděšení němečtí a rakouští intelektuálové jako Friedrich August von Hayek, kteří před Hitlerem utekli do Británie a do USA. Tito intelektuálové pozorovali, jak se stát dostal do rukou Hitlerovi a Stalinovi. Proto tvrdili, že se nesmí opakovat mocenská a ideologická okupace moderního buržoazního státu. Stát představoval pro tyto intelektuály typu neohegeliánské levice výplod Hegelova absolutního ducha. Moderní hegeliánský stát určuje povahu práva, včetně majetkového práva a základních občanských práv. Závěr neohegeliánů konvertovaných na neoliberály byl po epoše Hitlera a Stalina, po reálném socialismu a po studené válce zcela jasný a nekompromisní. Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.

Evropa má ideje, ale jejich globální ekonomický, politický a ideologický marketing dělají Američané. Tento marketing provedla v případě evropských neoliberálů ekonomická verze tzv. Chicagské školy. Tito ekonomicky zabednění elitáři odmítli své sociologické kolegy v Chicagu, kteří zkoumali sociální patologii velkoměst vázanou na ekonomické postavení jednotlivých tříd. Ekonomové typu Miltona Friedmana už zcela bez zábran sloužili diktátorům jako byl Pinochet. Američtí neoliberální ekonomové perfektně zvráceným způsobem naplnili smysl hlavního Hayekova díla Cesta do otroctví (1944). Tito manipulátoři nové ideologie peněz se už nestarali o filosofické nuance, protože to není americká way of life. Brutálně účinní penězokazi pochopili s marxisty a neohegeliány, že je třeba dostat pod kontrolu stát přes tisk peněz a mysl lidí přes ideologie.

Od bankovních penězoměnců k banksterským penězokazům

Tak se podívejme, jak se banksteři a ideologičtí neoliberálové Chicagské ekonomické školy zmocnili státu a jak předali moc jednomu procentu, a dnes už jen jednomu promile. K tomu si přečtěte vtipný přeložený článek Světová ekonomika a chov krav. Kontrola nad státem se nejprve a zásadně provedla v USA produkcí dluhových peněz. Tyto emitované dluhové peníze dostalo úplně zadarmo do rukou jedno promile banksterů, které pak ožebračilo střední třídu. Neoliberalismus nezná v reálné praxi pojem politické pravice a levice, protože jeho ideologie a praxe sleduje třídní zájem dobytí a udržení moci. V akci zvané "dobývání moci" si nová elita koupila stát a politiky jako celek a má na to celkem výraznou množstevní slevu. Podívejte se, jak rostl oficiální federální dluh USA podle prezidentů od zavedení neoliberální monetární ideologie v 90. letech.Současný oficiální dluh za Trumpa (cca 20 biliónů a 103 % HDP země) dostal USA na úroveň států, jako je zbankrotované Řecko. Takže banksteři shromáždění okolo jimi kontrolovaného privátního FEDu dostali do rukou tzv. "fiat money", čili klasické bankovní úvěry. Mohli je rozdat lidem stejně zadarmo, jako je dostali sami, tedy za úrokovou míru pod jedno procento. Nebo s těmito dluhovými penězi mohli zničit stát. Připomeňme, že stát si povinně musí půjčovat u bank a nesmí si sám tisknout nekryté peníze. V rámci EU to přikazuje článek 123 Lisabonské smlouvy schválený v prosinci 2007. A oficiální federální dluh je směšný, protože skutečný dluh USA se všemi finančními závazky je ve skutečnosti 70 biliónů. Viz tato studie institutu Cato z roku 2013 (PDF a žlutě zatrženo na str. 40). Neoliberální think-tank Cato slouží do roztrhání těla nikoli jednomu procentu, ale pouze jednomu promile. Potřebuje vidět dluhy státu reálně, protože je třeba ožebračit chudé, kteří berou peníze jednomu procentu tím, že z daní střední třídy dostávají dávky a jinou pomoc. Až se chudí a střední třída ožebračí úplně, pak se mohou snížit již tak směšné daně jednomu procentu a hlavně jednomu promile, kterému tento institut slouží. Jak vypadá vláda banskterů nad ožebračenou zemí typu Řecka nebo USA, to ukazuje tento graf s kompletním 70biliónovým dluhem.Modrá ukazuje růst HDP a žákovi normální pomocné školy je jasné, že tento dluh není splatitelný. Takže banksteři mají vládu nad USA zajištěnou tak dlouho, dokud bude lidem strašit v hlavě tento nesmysl daný čistě virtuálně.

Jak se pálí peníze střední třídy na korporátní svatbě

Vraťme se k podstatnému, a to je Marxem objevená věda zvaná "politická ekonomie". Neomarxisté Chicagské školy otočili ideologii Hayeka na hlavu tím, že se zmocnili státu skrze penězokazectví. A jak? No přece tím, že emitovali jako fiat money dluhové peníze nejprve a zásadně pro sebe. Viz toto přehledné video, bohužel ve francouzštině. Tyto dluhové peníze vyrobené stisknutím jedničky a nuly dále dávali za patřičnou úrokovou úplatu jako půjčku komerčním bankám a ty zase půjčují tyto fiat money soukromníkům a podnikům. Banksteři jsou jednoduše řečeno finanční nihilisté. Devatenácté století nihilisty proklelo. Dostojevský vytvořil literární figuru zoufalého Stavrogina, hloupé jedenadvacáté století vidí nihilistické bankstery jako novodobá božstva.

A teď se podívejme, jak výroba virtuálních cenin dělaná doslova ex nihilo zničila střední třídu. Viz pekelná machinace hypotéční krize 2006-9 vyložená v článku Pohádka o hypotéční Karkulce a nenažraném Vlkovi-Banksterovi. Banksteři si nahrabali, střední třída v USA přišla o nemovitosti, které představovaly jejich hlavní zajištění pro nemoc a na stáří. Stát doplatil dva bilióny z peněz daňových poplatníků do záchranných bankovních půjček. Podívejte, jak vypadal banksterský hold-up v bankovním reálu.Jedno promile provedlo v jimi vyvolaném burzovním zmatku klasickou bankovní loupež přes FED. Během krachu hypoték byl stát řízený neoliberály už dávno zadlužený až po uši. Proto neměl peníze na záchranu zkrachovalých hypotéčních bank jako byla Fannie Mae. Tak si potřebné peníze opět emitoval jako dluh u soukromého FEDu, který drží v hrsti politiku USA. A tito borci jsou úplně drzí, protože si koupili politiky a stát mají v hrsti přes dluh. A normální občany vlastní přes platební karty, které patří bankám v systému bail-out i s tím, co na těchto kartách máme uloženo. Podívejte se na článek Chybí 2 bilióny dolarů? Nevím. Můžete s tím něco udělat? Ne. Tam to máte v přímém přenosu. Tento neuvěřitelný rozhovor se odehrál ve vyšetřovacím výboru Kongresu dne 5. 5. 2009. Inspektorka FEDu jako hlavní představitelka zákona nemá ani páru o tom, zda ve FEDu chybí nějaké peníze, kolik jich chybí, kdo je vydal a za jakým účelem. Banksteři FEDu v přímém přenosu před užaslým národem slovem a skutkem potvrdili nihilistické heslo Stavrogina, že jim je dovoleno naprosto vše.

"Korpiráti" a jejich korporátní byznys

Banksteři emitují nekryté peníze, s těmi kšeftují od 90. let tak, že ničí střední třídu. A když jimi pilotované finanční letadlo spadne, tak na vlastní zlodějny půjčí státu další dluhové peníze. A co státu půjčí, když nic nemají, kromě ideologie a počítače? Všem občanům USA půjčí bankstery kontrolované dluhové peníze z FEDu. To je základní důvod proč banksteři a korporace potřebují stát, viz náš starší článek na toto téma. Neoliberalismus banksterů má vzor ve Švejkovi a jede podle systému feldkuráta Katze: Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou peníze! A bankovní Švejkové to opravdu umí. Česko přišlo nedávným znehodnocením koruny podobným mechanismem o celkem 2 biliony korun, což jsou zhruba dva roční rozpočty státu. Nás ožebračila laciná koruna na důchodech a mzdách. Bankéři a korporátní bossové to dostali od ČNB jako dárek, aby si za podhodnocenou úrokovou míru nakoupili, na co ukázali prstem. Přitom mohli tito korpiráti lacino vyvážet za nám ukradené mzdy, protože vývoz byl daný ve znehodnocené koruně a jejich zisky ve tvrdých valutách. Korpiráti vznikli v systému českého neo-feudalismu jako nová třída křížením jednoho promile banksterů a jednoho procenta českých veksláků a korporátní elity. Viz naše hesla "neo-neokolonialismus" a "koncesní koalice", které popisují vznik této nové třídy.

V jedné rodině mých známých jsem na vlastní oči četl v bankovních výpisech, jak česká banka jejich nezaměstnanému klukovi půjčila na občanku vysoko přes půl miliónu ve dvou půjčkách po sobě. Jen tak, na dobré slovo. Banka dostala tyto korpirátní peníze přes ČNB, FED a ECB prakticky zadarmo. Peníze dané zadarmo jako fiat money přece pro neoliberálně vedenou banku nemají vůbec žádnou cenu, dokud z nich půjčkou nevznikne reálný dluh. Ale ideologicky představují tyto šrotové peníze v prolhaných korporátních médiích naprosté božstvo, kterému se všichni máme klanět. Neoliberální bankovní socha stojí na kompletně hliněných nohou. A tom to je, že se máte dívat jen na tu pitomou zlatou hlavu. A hlavně máte upřeně hledět do ideologicky uhrančivých a mediálně hypnotických neoliberálních očí této korporátní sochy. Takto zpitomělá střední třída je fascinována neoliberální ideologií jak králík pohledem krajty, která ho pomalu dusí.

Neviditelné okrádání střední třídy aneb Mýtus o tom, jak se máme dobře

Na tento zajímavý výkon jednoho promile dusícího střední třídu se podíváme opět do USA. Všichni se máme jako na zámku a nikdy jsme se neměli lépe. V korporátně zmáklé Praze mi to kolegové tlučou pořád do hlavy, i když nyní už s určitou nuancí. Zajisté jsme se nikdy neměli lépe, ale stejně se podívejte alespoň na délku pracovní doby v článku Otrocká práce v kapitalismu a ve středověku. Abychom trochu vystřízlivěli. A délka pracovní doby a intenzita otrocké korporátní práce představuje jen jeden ze způsobů, jak ničit produktivní občany ve státě.

Nyní se podívejme na skryté rituální pálení peněz, které není tak jasně vidět jako krachy burzy a finančních trhů. Opět vezmeme příklad USA, kde se tyto analýzy dělají už celá desetiletí. Neoliberalismus tvrdí, že je úspěšný v boji proti inflaci. Politický neoliberalismus zkrátka nemá rád, když peníze znehodnocuje někdo nebo něco jiného, než jeho vlastní banksteři. Jenže zásadní problém tkví v tom, jak chcete inflaci měřit. Když změníte způsob jejího měření, tak máte střední třídu v korporátní kabeli. Inflace roste, ale nikdo to nevidí. Prostě, taková normální mediální manipulace korporátně koupených ekonomů. Graf ukazuje, jak se čarováním se statistikami zakryla rostoucí míra inflace v USA.Na papíře máme vítězný boj neoliberálů s inflací kolem 4 %, ale ve skutečnosti je to úplně jinak, protože míra inflace je skoro 12 %. Stejná statistická manipulace se dnes dělá s nezaměstnaností, viz článek Skutečná nezaměstnanost v USA. A teď se podívejte na to nejdůležitější, což je růst kupní síly. Když se ekonomice daří, tak máte víc nakupovat, více se pak vyrábí a klasický kapitalismus prý roste jako z vody. Nejprve se podíváme, jak v historickém srovnání vyletěly ceny dané základním ukazatelem koupěschopnosti známým jako "index spotřebitelských cen".Celkem 150 let ceny nerostly, pak se zrušil zlatý standard a zhruba od roku 1990 se vyrábějí virtuální peníze. Pak vyletělo finanční letadlo strmě vzhůru. Takže se máme jako na zámku, protože naše platy jistě stoupají podobným raketovým tempem. Jenže problém je v tom, že i kdyby naše platy raketově stoupaly, pak stejně dostáváme zředěné peníze poznamenané inflací a dluhem. A proto se podívejme, za co vlastně nakupujeme. Finanční šrot zničil kupní sílu dolaru, což je nyní jasně vidět.To se nám to nakupuje, když každý dolar z roku 1950 má nyní hodnotu 11 centů. A jistě všichni vyděláváme desetkrát více než v roce 1950, kdy dělník u Forda nebo v Boeingu sám živil celou rodinu, měl celoživotní hypotéku a děti na vysoké škole, opět na jejich vlastní celoživotní hypotéku. Vydírání střední třídy přes neoliberální půjčky na školné je přímo ukázkový příklad, viz článek Kolik doopravdy stojí školné v USA. Jak vypadá ředění peněz, to názorně ukazuje tento graf. Modrá ukazuje inflační dolar, jehož cena je vzata podle roku 1950. Ale červená ukazuje, jak si jedno promile pro sebe emituje dluhové peníze, kterými nás zotročuje.Hezký nepoměr modré a červené, že ano. Takže máme jeden těžce vydělaný dolar, ale někdo má mraky doláčů a úplně zadarmo. A socky z těch 90 % normálních občanů na tento laciný korporátní dolar nedosáhnou, ani kdyby se rozkrájely. My máme z těchto virtuálních dolarů jen reálné dluhy. Vítězství jednoho promile pomocí ideologie proto musí být festovní a trvalé. Jinak by lidé pochopili podle podobných grafů, že je někdo kolosálně okradl, stále okrádá, a přitom je parádně vodí za nos. A neokradl jenom je samotné, ale i jejich děti. Podívejte se na růst životních nákladů v USA podle základních dluhových kategorií.Dělnická třída v USA jsou už úplní žebráci a celkem 40 miliónů Američanů žije tak či onak ze státních žebračenek. Ale jak sami vidíte, pokud chce střední třída žít s dobrou lékařskou péčí a pokud chtějí mít své děti na vysokých školách, tak už na to prakticky nemají. Jejich výdělky nerostly tímto raketovým tempem. Tak rychle rostly pouze příjmy jednoho procenta, a hlavně jednoho promile. Viz první grafy předcházejícího článku o globálních parazitech. Pokud ale střední třída neví, že jsou vlastně žebráci, tak je vše v pořádku. Nyní je jasné, proč musí tito nešťastníci nosit na již dosti hubeném nose hodně těžké, leč módní ideologické brýle jednoho promile.

Korporátní fašismus, náš společný volební cíl

Shrňme dojení středostavovských krav a stříhání středostavovských ovcí. Aby tunelování státu mohlo neoliberálně-marxisticky pokračovat, tak je třeba vlastnit skrze koupenou politiku také represivní a vojenskou moc státu. Tuto moc je zatím možné získat pouze ve volbách, kdy se mohutně troubí v koupených médiích na ideologické trumpety. Také je třeba preventivně eliminovat chudé voliče tím, že se různými triky zbavují volebních práv, jako se to nyní děje v USA. Viz náš článek Plíživá destrukce demokracie a nástup korporátního fašismu. Tato preventivní úprava demokracie pro jedno procento je zatím u nás úplně zbytečná. Všichni zajisté netrpělivě očekáváme vítězství babišovců, protože všechno ostatní představuje v současné partajní verbeži horší řešení.

A socialističtí babišovci si za peníze státně a tedy neoliberálně prosperujícího Agrofertu (například na řepce) koupili kdekoho, včetně médií. Tedy těch médií, které nevlastní jiní jednoprocentní páni, kteří si za stejné pseudo-marxistické prostředky koupili vlastní socialismus skrze tunelování státu. Korpiráti mimo Babiše tím získali jiné neoliberální podnikatelské výhody a EU dotace. Obojí jde z našich daní. Někdo to bohatství holt vyrábět musí, aby se mohlo rozkrást. Svobodně zvolení korporátní politikové si pak v klidu koupí prodejný politický zbytek partajních kmánů. Pak budou rukou společnou spravovat stát jako svou firmu a budou zemi vykořisťovat stejně efektivně, jako Agrofert dělá byznys s dotovanou řepkou. Jak jsem psal minule, zparchantělou levici dostanou noví marxisté v této nákupní akci jménem "stát" úplně zadarmo, jako bonus k jejich vítězně praktikovanému neoliberálnímu marxismu.

Vyhrajeme volby a pak bude korporátně veselo

Analýzy ukázaly vznik a základ tzv. "měkké síly" korporací generované ideologickými brýlemi střední třídy a formálně demokratickými volbami. Ale stát je represivně kontrolován tzv. "bojem proti terorismu" a bojem proti tzv. "falešným zprávám". K tomu píši krasomilné cvičení na akce našich vnitráckých chovanců, viz heslo "agent Novák". Západ podporoval terorismus v zemích jako Irák, Sýrie a Libye tím, že tyto země likvidoval v hybridních válkách. A západní teroristé se po zločinecké kariéře v těchto zemích vracejí do svých EU-domovů. To je už dobře vidět, a po návratu těch tisíců džihádistů poražených v Sýrii to bude vidět ještě lépe. Takže důsledky nelegálních válek Západu ve světě (Irák II, Afghánistán, Sýrie, Libye, Jemen atd.) se stupňují produkcí studené války s Ruskem a zavedením hybridních válek tam, kde je to právě potřeba. A kde se na to berou peníze? No přece emitováním jedničky a příslušného počtu nul, které vyrábějí dluhové peníze pro jedno promile.

A kdo bohatne z militarizace státu a z destrukce demokracie? Stačí se podívat na gigantické plýtvání Pentagonu v Iráku a v Afghánistánu. A nyní k tomu připočtěme ty oficiální dvě miliardy dolarů americké "pomoci" povstalcům a teroristům, kteří prakticky kompletně zničili Sýrii. Jedno promile zavedlo hybridními válkami trvalou mobilizaci, která vydělá globálním parazitům dokonce třikrát. Za prvé zničíte nebo zásadně na celou generaci oslabíte příslušný vzpurný stát. Za druhé během války explozívně roste otevřený a skrytý státní dluh, který obhospodařuje jedno promile banksterů. Viz článek o rozpadlé infrastruktuře USA a porovnání nákladů na obě prohrané války (Zpráva o stavu infrastruktury v USA). A za třetí korporátní jedno procento žije z válek přímo, protože mu patří tzv. Deep state a vojensko-průmyslový komplex Pentagonu. Banksteři a generálové rotují mezi státem a korporacemi skrze mechanismus "otáčecích dveří". Viz článek Všichni Obamovi koupení muži.

K tomu je třeba připočíst další byznys s domácím sledováním tzv. "teroristů" a skrytou militarizaci policie, která v USA začala střílet stejně zdatně a beztrestně, jako dříve kovboji na divokém Západě. Všechny protiteroristické prostředky se dnes běžně používají proti občanským aktivistům v USA. Stát fízluje aktivisty jako "teroristy". K tomu viz článek Studie ukazuje, jak korporace fízlují občanské aktivisty. Tím dáte vydělat soukromým korporacím jednoho procenta, které se fízlováním výborně živí a tak skvěle doplňují občany placené státní instituce (Boom privátních firem v USA fízlujících pro stát). A když aktivisty konečně zavřete jako "teroristy", tak je necháte makat v soukromých věznicích jednoho procenta, což popisuje článek Komu a jak sype americký gulag.

Sami vidíte, že policejní a militarizovaný stát je pro korporátní fašismus hodně dobrá a prospěšná věc, dokonce po všech stránkách. Neoliberální pseudo-marxistická korporátní Amerika představuje náš dostižitelný vzor v kolonizaci a v tunelování státu. Tento trend přebírá západní Evropa skrze korporátně a bankstersky zotročenou EU, kterou vedou vystrašení apolitičtí úředníci v Bruselu a lobbisty koupení EU-poslanci ve Štrasburku. U nás jsme už vítězný krok napřed. Po bankéři Klausovi, který amnestoval tuneláře, přijde podnikatel Babiš, který bude amnestovat svou korporaci. Banksterské jedno promile prorazilo cestu neoliberálnímu zotročení státu, které realizuje oligarchické jedno procento. A tento pseudo-marxistický zábor státu nyní vítězně provádí korporátní elita přímo angažovaná v politice. Současný systém korporátního fašismu nás žene na cestu neoklasického otroctví, přesně podle proroctví neoliberálního Hayeka.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 650 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!