Sociální bydlení je problém, a to problém přehlížený. Opoziční strany a občanské organizace se snaží dostat tutu problematiku na stůl.

Matěj Stropnický wrote:
Za posledních 10 či 12 let hlavní město nepostavilo ani jeden obecní byt. Výsledkem je, že na ulici žije zhruba 4 tisíce lidí, dalších 4-6 tisíc lidí je akutně ohroženo ztrátou bydlení.

Vládní koalice si dala v koaliční smlouvě závazek, že to konečně začne řešit.

Koaliční smlouva a sliby hnutí ANO

Připravovaný zákon o sociálním bydlení pochází z vládou schválené koncepce sociálního bydlení v říjnu 2015. Nyní se o něj začíná vést pochybný či nesmyslný boj, ke kterému v koaličních a předvolebních slibech, především písemných, nemělo docházet. Politici před volbami svorně slibovali, že zákon o sociálním bydlení bude, dali to jako závazek do koaliční smlouvy v únoru 2014. Citujme z ní toto:

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok.

Hnutí ANO momentálně tento závazek nepreferuje, sociální prekarita a chudoba není na pořadu dne. V prosinci 2013 již existující Platforma pro sociální bydlení vstoupila do mediálního povědomí tím, aby se pokusila zabránit přijmout vládě Jiřího Rusnoka zákon o sociálním bydlení, který by podporoval skupiny stavebních firem, článek zde. Tehdejší premiér Rusnok Platformu na poslední chvíli vyslyšel a problém se začal řešit .

Koncepce sociálního bydlení měla být hotová v září 2014, ale nakonec to bylo až v dubnu 2015, nabralo to zpoždění. Projekt počítá se zaopatřením lidí bez domova, proto není psán na míru pro stavební firmy chrlící ubytovnu za ubytovnou. Je to hlavně zásluhou občanských organizací, jako jsou Platforma pro sociální bydlení, Český helsinský výbor, Alternativa 50+, Vteřina po té a proFem. Pak je jasné, že současné vládnoucí partaje nemají o tento projekt zájem. Byl by "pouze" pro sociálně potřebné lidi, nikoliv pro partajní kasy a pro voliče.

Několikaleté úsilí těchto organizací může přijít vniveč díky tomu, že koncepce nemá plnou podporu v rámci vládní koalice. Hnutí ANO má své zatím nezveřejněné výhrady. Štěpán Ripka z Platformy pro sociální bydlení argumentuje sociálním rozměrem a říká: „Musíme se snažit se co nejvíce lidí začlenit, ne vyčlenit; co nejvíce lidí udržet v systému, ne vyloučit“. Setkalo se hnutí Ano s lidmi v terénu a vědí už, jak se skutečně žije? Představíme základní postoje a myšlenky účastníků brífinku o sociálním bydlení.

Brífink neziskových organizací o sociálním bydlení

Dne 9.3. se konal brífink o sociálním bydlení. Účastnil se ho Helsinský výbor zabývající se lidskými právy (předsedkyně Táňa Fischerová), předseda Platformy pro sociální bydlení (Štěpán Ripka), socioložka Kateřina Kňapková, člen skupiny Vteřina poté Michal Ďorď a ředitelka proFem Jitka Poláková. Hlavní myšlenky brífinku bereme od jednotlivých řečníků. Celý brífink k poslechnutí zde.

Táňa Fischerová upozornila na devastující situaci u důchodců z nižším příjmem, které po dopadech sociální neoliberální politiky posledních 20 let dnes lichváři a exekutoři jednoduše začali vyhazovat z bytů.

Můžu zmínit například v poslední době seniorky, které se na nás obracejí, protože mají exekuci a nejsou schopny zaplatit nájem a ten samotný fakt, že mají na krku exekuci, ačkoli se v životě nezadlužily, jenom prostě nemohou zaplatit. ... tolik let po roce 89 je jeden z velkých vředů tohoto státu to, že se tomu dosud nevěnoval.


Štěpán Ripka definoval sociální bydlení jako hlavní prostředek k boji proti rozšiřujícímu se bezdomovectví. Lidé bez domova se stanou cizinci bez sociálních vazeb a jsou zneužitelní pro cokoliv, protože od druhých nic nečekají.

Chceme takové sociální bydlení, které bude ukončovat bezdomovectví. Pokud je nyní bezdomovectví často doživotním trestem za selhání nebo nepozornost, tak bychom byli rádi, aby se otevřely cesty, jak se z něj dostávat. Bydlení podle nás nemá být odměnou, ale má být základním pilířem sociálního začleňování. … Cílem toho systému by mělo být co nejvíc lidí začlenit, ne co nejvíc lidí vyčlenit. … Ozývá se čím dál víc hlasů, které se snaží omezovat vstup do toho budoucího systému sociálního bydlení a co nejpřísněji nastavovat nějaká kritéria fungování v tom systému. My si myslíme, že úspěšný systém má být posuzován právě z hlediska toho, kolik lidí udrží, a ne kolik lidí vyloučí.


Kateřina Kňapková brání právo žen na soukromý život, který jim může toto bydlení zajistit.

Žen se týká skryté bezdomovectví, kdy vlastně tyto ženy nemají stálé bydlení, ale navazují třeba účelové vztahy, za to prostě mohou někde přebývat nějakou dobu případně žijí u rodičů, u kamarádů, a je to opravdu specifický ženský fenomén, a je často spojen s domácím násilím.


Michal Ďorď zase upozorňuje na to, jak děti trpí faktem, že jejich rodiče skončili na ulici.

polovina dětí, které vyrůstají v ústavní péči, se tam dostala z důvodu absence dostupného bydlení.


Jitka Poláková zdůrazňuje ochranu dětí a matek z rozvrácených rodin, kde zuří domácí násilí.

Určité procento případů domácího násilí se podaří vyřešit tím, že vlastně ten násilník, násilná osoba z toho obydlí je vykázána, ale je tady celá řada případů, kdy ty ženy i z důvodu bezpečnosti, z důvodu toho, aby vlastně ten násilný vztah přežily, ochránily děti, musejí odejít. Odcházejí v první řadě do azylových domů, kterých není i tak dostatek, ale poté, co vlastně musí z azylového domu po určité době odejít, tak už nemají kam jít. Nemůžou si dovolit tržní nájemné a ta situace nastává, že buď se musí vrátit k násilnému vztahu, nebo právě řešit situaci tím, že vyhledají pomoc někoho z přátel, ale většinou ve svých vztazích přátele nemají … . Proto je pro nás velice důležité, aby tady existovala možnost sociálního bydlení.

K čemu je koaliční smlouva?

Štěpán Ripka se oprávněně obává, s čím přijde hnutí ANO, viz jeho článek pro Deník Referendum. Může se stát, že se koncepce sociálního bydlení roztříští do kritérií, které nakonec bude splňovat málokterý potřebný občan. I když tento bude mít v sobě potenciál na kvalitnější život jak pro sebe, tak pro další členy rodiny, nedosáhne ho, protože hnutí ANO právo na bydlení dehonestuje.

Sociální bydlení je jednak v programovém prohlášení a v koaliční smlouvě, a všechny tři koaliční strany svorně také před volbami zákon o sociálním bydlení slibovaly. Když dnes slyším z úst některých koaličních partnerů, že si počkají na návrh zákona a potom ho rozstřílí, tak se ptám, k čemu ta koaliční smlouva je.

PhDr. Radek Suda, zástupce ředitele odboru sociálních služeb a sociálního bydlení, na přímý dotaz k tomuto tématu stručně odpověděl: "Zákon o sociálním bydlení je v současní době připravován, vládě bude předložen v červnu tohoto roku."

Po schválení vládou přijde na řadu Poslanecká sněmovna Parlamentu. Konečně se něco dozvíme o námitkách a výhradách Hnutí ANO. Zaručeně se dočkáme pečlivě propracovaných pozměňovacích návrhů od různých lobbistických skupin. Jen aby to s tímto zákonem v PS nedopadlo jako vždycky. Záměr koncepce a výsledný zákon jsou často dvě naprosto odlišné věci, vinou účelového a neznalého hlasování poslanců.

Psali jsme k tématu
Platforma pro sociální bydlení odmítá cpát peníze starostům
Premiér Rusnok se na poslední chvíli začal zajímat o bezdomovce


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!